• image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image

Dobre myśli

Jak dobry musisz być, aby wejść do nieba?

Drukuj
Utworzono: 19 grudzień 2011 Odsłony: 688

Komentarz niepotrzebny. Wystarczy obejrzeć. Podziękowania dla Mirki, która podesłała linka!

Oryginalny link do materiału: http://youtu.be/q6eJBpmwT6g

Dobra Nowina Adwentu

Drukuj
Utworzono: 15 grudzień 2011 Odsłony: 522

Niech się podniosą wszystkie doliny,
a wszystkie góry i wzgórza obniżą;
równiną niechaj się staną urwiska,
a strome zbocza niziną gładką.

Iz 40, 4

 

Słowa z Księgi Izajasza z II Niedzieli Adwentu, a które przewijają się w tym okresie także w tekstach brewiarzowych, zainspirowały mnie do napisania poniższego artykułu. Znamy je dobrze i kojarzymy z czasem radosnego oczekiwania na narodziny Jezusa. Ale co Kościół chce nam przez nie przekazać? Jaką mądrość niosą w sobie?

Czytaj więcej: Dobra Nowina Adwentu

Orędzie Benedykta XVI na 44. Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu

Drukuj
Utworzono: 16 listopad 2011 Odsłony: 297

 

media-kosciol-internet-benedykt-XVI

W świecie ulegającym wielkim przemianom kulturowym, szczególnie widocznym w młodym pokoleniu, trzeba korzystać z możliwości, jakie stwarzają zdobycze technologiczne. Świat cyfrowy, dostarczający środków, które dają niemal nieograniczoną zdolność wyrazu, pozwala w nowy sposób odczytywać Pawłowe wezwanie: «Biada mi (...), gdybym nie głosił Ewangelii» (1 Kor 9, 16)

Czytaj więcej: Orędzie Benedykta XVI na 44. Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu

Matka Helena z Białorusi

Drukuj
Utworzono: 13 listopad 2011 Odsłony: 294

Trudno sobie wyobrazić, że jeszcze kilka lat temu Alesia mieszkała w szałasie, który zbudowała własnymi rękoma. Jeszcze trudniej wyobrazić sobie desperację 5-letniego dziecka, które decyduje się uciec z domu i zamieszkać w lesie. Spędza tam zimę. Pewnie niejedną. Na szczęście na swojej drodze spotyka kiedyś panią Helenę Dworecką, która postanawia stworzyć dla niej i innych dzieci, które los doświadczył w podobny sposób, rodzinny dom dziecka. "Dom Miłosierdzia" znajduje się 300 km od naszej wschodniej granicy, na Białorusi. Dziesięcioro mieszkańców domu pani Heleny uczy się na nowo miłości do drugiego człowieka, ale też i do Polski, kraju, z którego pochodzili rodzice pani Heleny. Więcej...

Autonomia sumienia

Drukuj
Utworzono: 05 listopad 2011 Odsłony: 430

chlewinski

Autonomia podyktowana systemem przekonań i uznawanym systemem wartości jest czymś bardzo ważnym w ramach osiągania dojrzałości osobowości, sumienia. Postawa autonomiczna wyklucza postawę lękowo-obronną. Przeciwnie, istotną sprawa w jej wypadku jest otwartość na wartości, bo tylko ona zapewnia młodym ludziom samodzielne różnicowanie wartości i świadomy ich wybór. Wszędzie gdzie pojawia się postawa obronna, kończy się porozumienie między ludźmi i ginie poczucie wewnętrznej wolności. Zaczyna dominować wówczas lęk przed zachwianiem własnej postawy. To sprawia, że wypowiedzi obronne są zazwyczaj pełne emocji, blokują otwartość, możliwość zrozumienia innego człowieka, uzgodnienia stanowisk i obiektywnego przedstawienia własnej wizji. Rzecz znamienna, że taka lękowa obronność jest zazwyczaj sygnałem naszej niepewności co do własnej wewnętrznej postawy. Zakłada ona, że przekonania nasze mogą łatwo zostać nam „wydarte", a dialog prowadziłby nie do pogłębienia czy zmodyfikowania naszego stanowiska, bądź dostrzeżenia złożoności sprawy, lecz do zachwiania naszego systemu moralnego.

Czytaj więcej: Autonomia sumienia

Pierwotna miłość

Drukuj
Utworzono: 13 październik 2011 Odsłony: 379

siostra-faustyna-milosierdzie

Pod koniec drogi krzyżowej, którą odprawiałam, zaczął się skar­żyć Pan Jezus na dusze zakonne i kapłańskie, na brak miłości u dusz wybranych. — Dopuszczę, aby były zniszczone klasztory i koś­cioły. — Odpowiedziałam: Jezu, przecież tyle dusz Cię wychwala w klasztorach. — Odpowiedział Pan: Ta chwała rani serce moje, bo miłość jest wygnana z klasztorów. Dusze bez miłości i poświęcenia, dusze pełne egoizmu i samolubstwa, dusze pyszne i zarozumiałe, dusze pełne przewrotności i obłudy, dusze letnie, które mają zaled­wie tyle ciepła, aby się same przy życiu utrzymać. Serce moje znieść tego nie może. Wszystkie łaski moje, które codziennie na nich zlewam, spływają jak po skale. Znieść ich nie mogę, bo są ani do­brzy, ani źli. Na to powołałem klasztory, aby przez nie uświęcać świat; z nich ma wybuchać silny płomień miłości i ofiary. A jeżeli się nie nawrócą i nie zapalą pierwotną miłością, podam ich w zagładę świata tego...

Dzienniczek Siostry Faustyny, 1702.

* * *

Każdy z nas potrzebuje odnowy niezależnie od drogi, którą kroczy. Nieważne czy kroczysz drogą małżeństwa czy kapłaństwa albo życia w samotności. Kiedyś na początku miałeś ideały i wielkie pragnienia. Pamiętasz? A dziś? Gdzie one są? Czy są Twoim udziałem? Czy przypadkiem nie próbowałeś ich realizować po swojemu, bez Jego pomocy i Jego miłosierdzia. Jest wielu, którzy odeszli od pierwotnej miłości rozczarowani sobą, wspólnotą, światem. Ale Bóg chce, abyś wrócił do pierwotnej miłości, do Jego Miłosiernej Miłości.